صدها تن از مردم آفریقای جنوبی با تجمع مقابل وزارت امور خارجه و همکاری این کشور خواهان بسته شدن سفارت آفریقای جنوبی در تل آویو شدند.
گروهی از مردم آفریقایی جنوبی با برگزاری تظاهراتی در مقابل وزارت امور خارجه و همکاری این کشور در پروتریا, نسبت به سیاست ها و اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین اعتراض کردند.
این تظاهرات از طرف جنبش تحریم اسرائیل در آفریقای جنوبی, سندیکای کارگری آفریقای جنوبی و سازمانهای کنگره دانشجویان آفریقای جنوبی و با حضور بیش از 300 تن برگزار شد و تظاهرکنندگان با حمل پارچه نوشته ها و سر دادن شعارهایی علیه اسرائیل, از فلسطینی ها حمایت کردند.
آلکس ماکانه دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی در منطقه خاوتنگ این کشور در سخنانی در این تجمع با متهم ساختن برخی از مقامات حزب حاکم آفریقای جنوبی به خودفروختگی گفت که این افراد تلاش می کنند حمایت از فلسطینیان را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه آفریقای جنوبی همیشه در کنار فلسسطین و مردم این کشور خواهد بود, اظهار داشت: “ما که سیستم آپارتاید را در کشور خود تجربه کرده ایم, در مقابل آپارتاید حاکم از طرف اسرائیل, به حمایت خود از فلسطینیان ادامه خواهیم داد”.
محمد دئسائی از اعضای جنبش تحریم اسرائیل در آفریقای جنوبی نیز در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی, با اشاره به شباهت تحریم های اعمال شده توسط اسرائیل در فلسطین به عصر آپارتاید در آفریقای جنوبی افزود: “اقداماتی که ما در دوره مذکور در کشور شاهد بودیم را اکنون در فلسطین مشاهده می کنیم. ما حمایت خود از برادارن فلسیطینی را ادامه خواهیم داد”.
وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این تظاهرات درخواست بسته شدن سفارت آفریقای جنوبی در تل آویو است, تصریح کرد: “روز 28 نوامبر به عنوان روز همبستگی جهانی با مردم فلسطین گرامی داشته می شود. ما نیز در این روز برای بیان درخواست خود به مقامات کشور در اینجا حضور یافته ایم”.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here