انتخاب نیوز به نقل از آناتولی- رئیس جمهور برکنارشده مصر اتهام توافق با آمریکا برای اسکان فلسطینان در صحرای سینا طی سال های 1983 را تکذیب کرد. حسنی مبارک, اتهام توافق با آمریکا برای استقرار فلسطینیان در صحرای سینا در دوره زمامداری خود را تکذیب کرد.

وی در این زمینه گفته است: ادعاهای مربوط به قبول اسکان فلسطینیان به ویژه کسانی که در لبنان ساکن بودند در کشورشان یا مصر بی اساس است. در آن دوران برخی از فلسطینیان ساکن لبنان برای قانع کردن من به این امر کوشیدند, اما با مخالفت شدید من مواجه شدند .

گفتنی است كه روز گذشته اسنادی محرمانه از سوی شبکه بی.بی.سی مبنی بر اینکه مبارک 34 سال پیش با آمریکا برای استقرار فلسطینیان به توافق رسیده است منتشر شد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here