به دعوت رئیس جمهور آلمان, رهبران حزب سوسیال دموکرات و اتحاد احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی گفت وگوهای خود را پیرامون تشکیل مجدد ائتلاف بزرگ آغاز کردند. نتایج این مذاکرات قرار است در احزاب یاد شده به بحث گذاشته شود.

روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) نخستین دور گفت وگوهای مستقیم نمایندگان اتحاد دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با رهبر حزب سوسیال دموکرات برگزار شد. این گفت وگوها به ابتکار و بنا بر دعوت فرانک والتر اشتاین مایر, رئیس جمهور آلمان برگزار شده است.

الزام به گفت وگو بر سر تشکیل دولت ائتلاف بزرگ آلمان یا تشکیل دولت اقلیت با پشتیبانی حزب سوسیال دموکرات عملا ناشی از شکست گفت وگوهای بین نمایندگان اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی با رهبران حزب سبزها و همچنین دموکرات آزاد به وجود آمد.

به رغم مخالفت اولیه حزب سوسیال دموکرات برای شرکت مجدد در ترکیب دولت, مسئولان این حزب با دعوت رئیس جمهور آلمان برای شرکت در این گفت وگو موافقت کردند.

علت همراهی حزب سوسیال دموکرات با اتحاد دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در گفت وگوهای مربوط به تشکیل ائتلاف بزرگ را می بایست در عدم تمایل آن ها به تجدید انتخابات در آلمان دانست. بر اساس ارزیابی های و نظرسنجی های صورت گرفته, هیچ یک از احزاب بزرگ آلمان از تجدید انتخابات در شرایط کنونی سود نمی برد.

نخستین دور گفت وگوهای بین رهبران احزاب دموکرات مسیحی, سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات که پنجشنبه شب, ۳۰ نوامبر, برگزار شده بود, بیش از دو ساعت ادامه یافت. رئیس جمهور آلمان, اشتاین مایر نیز در این جلسه حضور داشت.

همان گونه که انتظار می رفت, شرکت کنندگان در این جلسه پس از پایان گفت وگوها از اظهار نظر رسمی درباره نتایج آن خودداری کردند. قرار است نتایج این گفت وگوها پیش از ظهر روز جمعه ۱ دسامبر (۱۰ آذر) توسط احزاب یاد شده به بحث گذاشته شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here