انتخاب نیوز به نقل از رویترز- پلیس آلمان روز جمعه یک وسیله مملو از سیمها و میخ را در نزدیکی یک بازار کریسمس در شهر پتسدام در نزدیکی برلین پیدا کرد اما نتوانست تعیین کند حاوی مواد انفجاری هم بوده است.

آلمان بدنبال حملات جنگجویان در حدود یکسال قبل که طی آن یک اسلامگرای تونسی با ربودن یک کامیون در یک بازار کریسمس در مرکز برلین مردم را زیرگرفت که در نتیجه آن 11نفر از جمله راننده آن کشته شدند در آماده باش بالایی بسر می برد.

یک مأمور پلیس به خبرنگاران گفت صد گرم میخ در یک استوانه فلزی در داخل این بسته پیدا شده و افزود در این نقطه نمی داند امکان انفجار داشته یا جعلی یا آزمایشی بوده است.

یک دستگاه رباط با استفاده از آب فشاری, مطمئن ساخت که این وسیله امن باشد. بازارهای کریسمس در سراسر آلمان از دوشنبه شروع بکار کردند که شروع تعطیلات کریسمس می باشد و از موانع بتنی و کارکنان امنیتی برای حفاظت از خریداران استفاده کرده اند.

آلمان حدود 2600بازار کریسمس دارد که مملو از درختان چراغانی شده هستند و مشتریان را سرو می کنند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here