انتخاب نیوز به نقل از رویترز- «سه دیپلمات گفتند نخست وزیر لبنان سعد الحریری روز جمعه آینده با برخی وزرای کشورهای بزرگ در پاریس دیدار خواهد کرد.»

برخی دیپلماتهای عرب و اروپایی گفتند الحریری در نشست گروه حمایت از کشور لبنان که شامل کشورهای پنجگانه عضو دائم شورای امنیت؛ انگلیس, چین, فرانسه, روسیه و ایالات متحده می باشد شرکت خواهد کرد.

یک دیپلمات اروپایی گفت, هدف این نشست ” اعمال فشار روی سعودی ها و ایرانی ها می باشد.” وی افزود, این نشست فرصتی است برای تأکید بر التزام لبنانیها به سیاست حکومت که همان دوری جستن از تمامی درگیریهای منطقه ای است می باشد.

قبل از مسافرت الحریری قرار شد که شورای وزیران لبنان اولین نشست خود بعد از شروع بحران سیاسی در این کشور را برگزار کند. تا بحال زمان برگزاری نشست حکومت که قرار است موضوع استعفای الحریری را بررسی کند مشخص نشده است. یک عضو پارلمان لبنان که روز دوشنبه با الحریری ملاقات کرده است گفت, مناقشات بین سیاستمداران به سمت مثبت سیر می کند و بزودی شورای وزیران موضع متحدی اتخاذ خواهد کرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here