هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: وضعیت حقوقی بیت المقدس باید در مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها تعیین شود. رهبران فلسطین, مصر, عربستان و ترکیه نیز به شدت از قصد آمریکا انتقاد کرده اند.

فدریکا موگرینی, هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا به شدت به آمریکا در باره انتقال یک جانبه سفارت آمریکا به بیت المقدس و شناسایی این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل هشدار داد. او که در بروکسل با رکس تیلرسون, وزیر خارجه آمریکا سخن می گفت, تصریح کرد که وضعیت حقوقی بیت المقدس باید در مذاکرات دو جانبه (اسرائیل- فلسطینی ها) روشن شود.

موگرینی خواهان آن شد که از هر اقدامی که روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را دشوارتر کند مطلقاَ باید امتناع شود. او بر این نکته تاکید کرد که بیت المقدس/ اورشلیم باید هم پایتخت اسرائیل و هم پایتخت کشور مستقل فلسطینی باشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here