وزیر بهداشت, گفت: اجرای کامل بسته های طرح تحول سلامت و بسته های جدید آن, به تصمیم دولت و تایید مجلس بستگی دارد.

دکتر سید حسن هاشمی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر قسمتی از صحبتهای خود را به اقدامات وزارت بهداشت به طرح تحول سلامت و تامین منابع پایدار برای آن اختصاص داد و گفت: بسته های طرح تحول در حال بازنگری است. منتقدین اشکال درستی را وارد می کردند که منابع طرح به منابع هدفمندی یارانه ها گره زده شد.

وی با بیان این مطلب که طرح تحول سلامت بدون پیش بینی منابع پایدار آغاز شد , کارهایی که انجام دادیم باید ۲۰ سال پیش انجام می شد و نباید منتی بر سر مردم باشد. بالغ بر ۱۰ میلیون نفر که بی بضاعت بودند رایگان بیمه و از خدمات بهره بردند.

وزیر بهداشت درباره وضعیت معیشت پرستاران, نیز اظهارداشت: عزیزترین و شریف ترین قشر ما در کنار تیم های پزشکی, گروه پرستاری است که فشار روی آنها بیشتر از جامعه پزشکی است و کار بسیار سختی دارند و وضع معیشتی آنها در مقایسه با پزشکان یا پرستاران خارجی, مناسب نیست.

وی افزود: در دولت قبل اتفاقاتی افتاد و کمک هایی در مورد دریافت کارانه شد که البته کافی نیست. اظهار نارضایتی می کنند و حق دارند و در عین حال تعدادشان نیز کم است؛ زیرا همین تعداد به اندازه دو برار کار می کنند.

هاشمی گفت: دولت نمی خواهد بزرگ تر شود و اجازه استخدام نمی دهد. ما اجبار می کنیم که پرستار اضافه کار انجام بدهد, اما او حاضر نیست این کار را انجام بدهد. فشار زیادی را تحمل می کنند و امیدواریم بتوانیم دولت و مجلس را متقاعد کنیم تا در این دوره متفاوت عمل شود. آرزو دارم اگر اشکالی در دولت یازدهم داشتیم, در این دولت اصلاح کنیم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here