رییس جمهور فرانسه تاکید کرد: ایران یک قدرت منطقه ای است و باید نقشی سازنده در حل بحران های منطقه ایفا کند.

امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه روز چهارشنبه (امروز) در گفت وگو با روزنامه های الخبر و الوطن چاپ الجزایر, گفت: برقراری ثبات در منطقه خلیج (فارس) یک مساله کلیدی است و تنها راه حل برای بحران لیبی نیز از طریق گفت وگوهای سیاسی ممکن خواهد بود.

مکرون در ادامه گفت که فرانسه و الجزایر از میانجیگری سازمان ملل در این زمینه حمایت کامل می کنند.

وی همچنین گفت که رقابت میان کشورهای حاشیه خلیج (فارس) و ایران یک موضوع مورد نگرانی است و در اینجا نیز گفت وگو تنها راه حل کاهش تنش ها به شمار می آید. موضع من در این زمینه همواره شفاف بوده و فرانسه مایل است نقش خود را به عنوان یک میانجی ایفا کند. گفت وگو میان ایران و فرانسه برای کاهش شدت تنش ها در منطقه نیز قاطعانه است.

رییس جمهور فرانسه تصریح کرد: واقعیت این است که ایران یک قدرت منطقه ای است اما باید نقشی سازنده در حل بحران های منطقه ای داشته باشد.

منبع: ایسنا

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here