انتخاب نیوز به نقل از آناتولی- سازمان های مختلف مردم نهاد در جمهوری ترک قبرس شمالی علیه اقدام آمریکا در شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند.
شاخه انجمن جهانی دوستی و برادری در لفکوشا, آکادمی قبرس و سازمان های مختلف مردم نهاد پس از اقامه نماز جمعه امروز در مسجد سلیمیه لفکوشا, پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی تجمع کرده و علیه اقدام آمریکا در شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل تظاهرات کردند.
معترضان, پلاکاردهایی با مضامین “قدس متعلق به اسلام است”, قدس شرف اسلام است” و “قدس مقاومت می کند” را حمل می کردند.
یکی از معترضان با بیان اینکه قدس یک شهر اسلامی است, اظهار داشت: “قدس متعلق به مسلمانان است و تا ابد نیز این گونه خواهد ماند. اسرائیل از همه اراضی اشغال شده از جمله تل آویو بیرن رانده خواهد شد. پایان آمریکا و اسرائیل نیز مانند امپراطوری رم و بیزانس خواهد بود”.
این تظاهرات با راهپیمایی از مقابل مسجد سلیمیه آغاز و مقابل درب گیرنه به پایان رسید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here