وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمدهای مالیاتی کشور پارسال 25 درصد افزایش یافت که تداوم این افزایش نیازمند استفاده از فناوری های روز و نیز بهبود فرهنگ مالیاتی در کشور است.

 «مسعود کرباسیان» روز یکشنبه در افتتاحیه چهارمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامهای مالیاتی کشورهای اسلامی در تهران اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت نهفته در مفاهیم و نظام مالیاتی اسلامی که بر پایه مالیات ستانی عادلانه بنیان نهاد شده است، می توان به توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی کمک کند.

وی بر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت: نظام مالیات ستانی اسلامی بر پایه قسط برپا شده است و وجوه اخلاقی زیست شهروندی را نیز مدنظر قرار داده است.

وزیر اقتصاد افزود: در نظام مالی اسلامی، تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم محور فعالیت اقتصادی است تا زیست عزتمندانه برای مردم مهیا شود که این رویکرد همان توسعه پایدار مردمی است.

وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت های نهفته در مفاهیم اسلامی، می توان نظام مالیات ستانی عادلانه را برای توسعه اقتصادی اسلامی کمک کند.

 چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی تا 22 آذر ماه در تهران برپاست.

در این کنفرانس که به شکل سالیانه برگزار می شود، نمایندگان مالیاتی از کشورهایی چون مالزی، پاکستان، لبنان ، عراق و سوریه حضور دارند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here