سخنگوی دولت دریافت مجوز قانونی برای تغییر قیمت حامل‌ها و محل هزینه‌کرد آن را نیز تایید کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد از محل افزایش قیمت ۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین و ۱۰۰ تومانی هر لیتر گازوئیل ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی در بودجه اضافه شود و قیمت سایر حامل‌های انرژی تغییری نیز نخواهد کرد. به این ترتیب قیمت بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به لیتری ۴۰۰ تومان می رسد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here