بامداد امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه و به فاصله کمتر از ۱۵ دقیقه سه زمین لرزه به بزرگای ۶.۱, ۵.۱ و ۴.۳ ریشتر منطقه هجدک کرمان را لرزاندند.

ابتدا شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۰۱:۱۱:۲۹ ثانیه بامداد امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه زمین لرزه ای به بزرگای ۶.۱ در مقیاس امواج درونی زمین, حوالی هجدک کرمان را ثبت کردند.

مختصات این زمین لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده, ۳۰.۷۸ درجه عرض شمالی و ۵۷.۲۸ درجه طول شرقی ثبت شده است. این زمین لرزه در فاصله ۲۸ کیلومتری هجدک,۴۱ کیلومتری چترود, ۴۸ کیلومتری کاظم آباد در استان کرمان به ثبت رسیده است.

به فاصله ۸ دقیقه بعد و در ساعت ۰۱:۱۹:۳۸ دقیقه بامداد مجددا زمین لرزه ای به بزرگای ۵.۱ و در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد. مختصات این زمین لرزه نیز ۳۰.۷۹ درجه عرض شمالی و ۵۷.۲۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین لرزه در فاصله ۲۷ کیلومتری هجدک, ۴۱ کیلومتری چترود, ۴۸ کیلومتری کاظم آباد, استان کرمان ثبت شد. به فاصله ۶ دقیقه پس از زمین لرزه دوم, زمین لرزه ای با قدرت ۴.۳ ریشتر برای بار سوم منطقه هجدک کرمان را به لرزه در آورد.

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۰۱:۲۵:۴۴ ثانیه بامداد امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه زمین لرزه ای به بزرگای ۴.۳ در مقیاس امواج درونی زمین, حوالی هجدک کرمان را ثبت کردند. مختصات این زمین لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده, ۳۰.۷۲ درجه عرض شمالی و ۵۷.۳۵ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین لرزه در فاصله ۳۴ کیلومتری هجدک,۴۴ کیلومتری چترود,۴۸ کیلومتری شهداد در استان کرمان به ثبت رسیده است.

منبع: ایسنا

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here