انتخاب نیوز- محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی صحبت های خود در جلسه مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون ما با چالشهایی بزرگی روبرو هستیم که اخیرا از آنها تعبیر به ابرچالش میشود. وی افزود: فراتر از این چالشها, چالش مهم فساد و ناکارآمدی, برهمه این مشکلات و چالشها سایه انداخته، وی همچنین در رابطه با ورود برخی نهادها به فعالیتهای اقتصادی گفت: نهاد های نظامی, انتظامی, امنیتی و همچنین حضور بعضی از علما, باید از حضور در فعالیتهای اقتصادی خودداری بکنند.

نماینده مردم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون چهار دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذرد و طی این چهار دهه کشور ما شاهد پیشرفتها و موفقیتهای چشمگیری در عرصه های مختلف بوده است. در عین حال همگان اذعان دارند که اکنون ما با چالشهایی بزرگی روبرو هستیم که اخیرا از آنها تعبیر به ابرچالش میشود.

محمود صادقی ادامه داد: در صحن علنی مجلس, رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از بیش از 20 ابر چالش نام برده اند. اما بنظر میرسد, فراتر از این چالشها, چالش مهم فساد و ناکارآمدی, برهمه این مشکلات و چالشها سایه انداخته است. فساد عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی. بنابرنظر صاحب نظران در امر فساد, فساد ناشی از آنست که قدرت, درآمد, ثروت و منزلت عمومی در انحصار عده ای قرار میگیرد و صلاحدید استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصی واگذار شود و فرصتهای عمومی در انحصار عده ای خاص قرار بگیرد و آن عده خاص در قبال رفتار خود پاسخگو نباشند.

صادقی تأکید کرد: معادله فساد عبارت است از انحصار بعلاوه صلاحدید منهای پاسخگویی, اگر قدرت در انحصار عده ای خاص قراربگیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آنها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگوی نباشند, فساد ایجاد میشود.

نماینده مردم شهر تهران خاطر نشان کرد: من چندین مرتبه به دولت محترم اخطار دادم بعضی از وزرا و بعضی از مسؤلان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد. تعارض منافع, بین فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی یکی از عوامل اصلی فساد است.دولت خوشبختانه پیش نویس لایحه تعارض منافع و مدیریت تعارض منافع و همچنین شفافیت اقتصادی را تهیه کرده و ما از دولت محترم درخواست میکنیم, هرچه زودتر این لایحه را نهایی کرده و به مجلس تقدیم کند. از حضور اعضای هیئت مدیره در هیئت امنای بانکها و بنگاه ها باید جلوگیری بشود. محمود صادقی در پایان با اشاره به ورود برخی از نهادها به فعالیتهای اقتصادی تذکر داد و خاطر نشان کرد: نهاد های نظامی, انتظامی, امنیتی و همچنین حضور بعضی از علما, باید از حضور در فعالیتهای اقتصادی خودداری بکنند, تا فعالیتهای اقتصادی آنها به دستگاه ها و نهاد های بخش عمومی و یا فروش به بخش خصوصی واگذار شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here