سازمان مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که ۱۵۰ تا ۲۰۰ صراف مخفی که حمایت مالی از داعش را در لبنان و ترکیه بر عهده داشتند مشخص کرده است.

برونو دال مدیر این سازمان در ارائه گزارش خود با محوریت “خطرات پولشویی ها و حمایت مالی از تروریسم” در سال ۲۰۱۶ به خبرنگاران گفت: ما در راستای مشخص کردن ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن از حامیان مالی نیروهای داعش که اساسا در لبنان و ترکیه حضور دارند, تلاش کردیم. وی افزود: آن صراف های پنهانی داعش که به صورت مخفیانه فعالیت می کنند اموالی را دریافت می کنند تا به داعش قدرتی را برای ادامه فعالیتش بدهند.

برونو دال ادامه داد, سازمان در تعیین حامیان مالی جدید داعش که بر حمایت مالی خارجی حساب باز کرده تمرکز کرده است. وی افزود: یک حساب باز کردن استراتژیک واقعی همزمان با پراکنده شدن داعش مطرح است که در زمینه تعیین اماکن حامیان مالی جدید داعش است تا شناسایی اماکن استقرار داعشی ها در آینده را هم برای ما راحت تر سازد.

همزمان با خروج داعش از عراق و سوریه این گروه از منابع مالی اولیه خود نظیر غنایم جنگی و باج خواهی از ساکنان محروم شده و به دنبال منابع مالی خارجی است. به گفته این مقام فرانسوی, این سازمان همچنین نظارت بیشتری بر شیوه حمایتی قدیمی تر از داعش نظیر سازمان های انسان دوستانه و فرهنگی دارد تا مانع از استفاده از این ارگان ها برای تامین مالی آن شود. وی افزود: تلاش ما اساسا در نظارت بر شاخص های معتبر و ضعیف افراط گرایی و شیوه های مالی است.

منبع: ایسنا

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here