معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه 8 درصد از انتصابات شهرداری تهران به بانوان اختصاص یافته است, گفت: انتصاب بانوان و جوانان در لایه های پایین تر مدیریتی افزایش خواهد یافت.

ابراهیم شیخ با بیان اینکه انتخاب بانوان در میان 100 انتصاب شهردار تهران 8 درصد را به خود اختصاص داده است گفت: 17 درصد نیروهای شهرداری را زنان تشکیل می دهند و بر اساس برنامه 30 درصد انتصابات در شهرداری تهران به جوانان و بانوان اختصاص خواهد یافت.

بنا براعلام شهرنوشت, معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران افزود: طبیعی است که معمولا جوانان و بانوان در لایه های پایین تر مدیریت جای می گیرند و با توجه به اینکه هنوز انتصابات به سطح پایین تر مدیریتی نرسیده است فعلا 8 درصد انتصابات به بانوان اختصاص یافته است و در آینده قطعا این تعداد افزایش خواهد یافت.

منبع: انتخاب

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here