انتخاب نیوز به نقل از آناتولی- هربرت ریموند مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آناتولی با اصلاح اظهارات چندی پیش گفت: من نیز مانند رئیس جمهور ترامپ, معتقد به اتحاد قوی با ترکیه هستم.

وی با تشریح اظهارات روز سه شنبه خود درباره ترکیه و تاکید بر ضرورت قطع منابع مالی سازمان های تروریستی در منطقه و گروههای افراطی تصریح کرد: بر همکاری نزدیک ایالات متحده و ترکیه بر قطع منابع مالی کسانی که بر اساس یک ایدئولوژی غیردینی در حال گسترش نفرت و خشونت در منطقه هستند, تاکید می کنم.

همیشه قهرمانی های سربازان ترک در جنگ کره را شنیده ام. ترکیه و ایالات متحده باید همراه با دیگر متحدان خود علیه این تهدید(گروهای افراطی) مبارزه کنند.

از تلاش های ترکیه برای بهبود امنیت مرزی, جلوگیری از عبور جنگجویان بیگانه و مبارزه با داعش مطلع بوده و از آن حمایت می کنیم.

برای شکست قطعی گروه تروریستی داعش, و همچنین مبارزه آمریکا با عناصر القاعده در سوریه و جلوگیری از تبدیل این کشور به پناهگاهی امن برای تروریسم, به همکاری با ترکیه ادامه خواهیم داد.

ایالات متحده ماننده دهه های گذشته در مبارزه با گروه تروریستی پ.ک.ک در کنار ترکیه خواهد بود. آمریکا سال هاست که از ترکیه حمایت کرده و به آن ادامه خواهد داد.

ترکیه کشوری است که مزیت های آشکار و تاثیرات مثبت اصلاحات، نوگرایی، میانه روی و توسعه را به دیگر کشورها نشان داده است. ایالات متحده, اروپا و خاورمیانه هنوز به این بعد از ترکیه نیاز دارند .

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here