شامگاه چهارشنبه آسمان صحنه بارش شهاب سنگ بود. این صحنه زیبا در فضا از بسیاری نقاط در نیمکره شمالی زمین و به ویژه در آسمان چین قابل دیدن بود.

به گفته دانشمندان ناسا, سازمان فضایی آمریکا, در جریان این شهاب باران به طور میانگین هر یک دقیقه یک ستاره دنباله دار از فضا عبور کرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here