وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صعود چهار رتبه ای ایران در شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به رشد شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات نوشت: بنا بر گزارش اخیر اتحادیه جهانی مخابرات, جمهوری اسلامی ایران با صعود چهار رتبه ای به رتبه ۸۱ جهان در توسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیده است.

وی با بیان اینکه مبنای گزارش آمار سال ۲۰۱۷ است, افزود: در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به ارتقای ۳۰ رتبه ای این شاخص در پنج سال شده است.

منبع: انتخاب

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here