میزان : ۴۵۰ کیلوگرم گوشت آلوده از چند واحد صنفی توسط پلیس پایتخت کشف شد.

سرهنگ مهدی تاجیک، رئیس پایگاه نهم پلیس امنیت پایتخت بیان کرد: درپی اخبار رسیده به پلیس مبنی بر فروش گوشت های ممنوعه در برخی واحدهای صنفی جنوب تهران، ماموران پلیس امنیت موفق شدند ۴۵۰ کیلوگرم گوشت خرس، گراز وحشی، الاغ و مرغ فاسد را کشف کنند.

 وی هچنین افزود: واحدهای متخلف پلمپ و متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here