سازمان امنیت داخلی آلمان هشدار داد که اگرچه بیشتر اسلام گرایان خطرناک این کشور مرد هستند, اما زنان و نوجوانان خطرناک را نباید از نظر دور داشت. این افراد چنان افراطی شده اند که می توان آنها را جهادگرا خواند.

نهادهای امنیتی در آلمان نسبت به ده ها زن و نوجوان اسلام گرا هشدار می دهند. این نهادها بر این نظرند که این زنان و نوجوانان اسلام گرا آماده اند که به عملیات تروریستی دست بزنند.

برمبنای اطلاعات نهادهای امنیتی آلمان در این کشور ۷۲۰ اسلام گرای افراطی وجود دارد که خطرناک به شمار می روند. تاکنون در آلمان این همه اسلام گرای خطرناک وجود نداشته است. گرچه بیشتر این اسلام گرایان خطرناک را مردان تشکیل می دهند, اما پلیس و دیگر نهادهای امنیتی آلمان بر این نظرند که به تدریج شمار زنان و جوانان نابالغی که حاضر به شرکت در عملیات تروریستی هستند افزایش می یابد.

هانس گئورگ ماسن, رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان (اداره حفاظت از قانون اساسی) پیشتر نیز در باره خطرناک بودن اسلام گرایان زن و نوجوان, بخصوص افرادی که در کنار جریان تروریستی “دولت اسلامی” بوده اند و اکنون از مناطق جنگ زده عراق و سوریه به آلمان بازگشته اند, هشدار داده بود.

رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان گفته بود که بسیاری از زنانی که در سال های گذشته نزد داعش زندگی کرده و از آنها حمایت کرده بودند, چنان افراط گرا شده اند و با هویت تروریستی انس گرفته اند که می توان آنها را نیز جهادگرا خواند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here