خبرگزاری رویترز گزارش داد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی پیش نویس قطعنامه ای هستند که هرگونه تصمیم درباره وضعیت بیت المقدس را فاقد وجهه قانونی دانسته است. در پیش نویس قعطنامه ای که مصر روز شنبه ۲۵ آذر به ۱۵ عضو شورای امنیت ارائه کرده, اشاره مستقیمی به آمریکا یا دونالد ترامپ, رئیس جمهور این کشور, نشده است.

به گفته دیپلمات ها, شورای امنیت می تواند این پیش نویس را روز دوشنبه یا سه شنبه به رأی بگذارد, گرچه پیش بینی می شود که آمریکا احتمالاً آن را وتو کند.

در پیش نویس یک صفحه ای مصر تأکید شده «هرگونه تصمیم و اقدامی که منجر به تغییر ماهیت, موقعیت, یا ترکیب جمعیتی بیت المقدس شود, هیچ وجهه قانونی ندارد, فاقد ارزش و اعتبار است و باید مطابق قطعنامه های شورای امنیت به حالت اول بازگردد.» این قطعنامه از همه کشورها خواسته است «مطابق با قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت مصوب ۱۹۸۰ از استقرار اماکن دیپلماتیک خود در بیت المقدس خودداری کنند.»

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here