محمد عبداللهی

پس از وقوع زلزله اخیر در كرمانشاه و تداوم آن با پس لرزه های بعدی كه هم از لحاظ گسترش وپراكندگی اقلیمی و هم از بابت تعدد آنها،  زنگ خطری را برای مسئولین نظام به صدا در آورده است، متاسفانه با پالس هایی از طرف مسئولین ذیربط مواجه میشویم كه بیانگر این است كه گویا نه تنها  تصمیم و اراده ای برای چاره اندیشی نسبت به این تهدید مشاهده نمیشود بلكه حتی تلاش میشود كه بر این نگرانی ها خط بطلان كشیده شود.

 چند روز قبل طی یك برنامه تهیه شده در صدا و سیما علیرغم اینكه هموطنان تهرانی با وجود انبوه مشكلات و مسائل روزمره نسبت به وقوع زلزله ای در تهران اظهار نگرانی میكردند،  ولی یكی از مسئولین در این  برنامه چنین امری را عادی و مسبوق به سابقه دانسته و اینكه در دوره های گذشته نیز كشور زلزله خیز ایران با موارد مشابه روبرو بوده است. اگر چه توضیحات بنظر كارشناسی میرسید ولی چنین خاطرجمعی هایی آنهم توسط ارگانهایی كه مسئولیت اصلی آنها مانیتورینگ دائمی شرایط بحرانی و بررسی دقیق و سپس ضرورت اعلام هشدارهای جدی در چنین اموری است كه با جان هزاران و شاید میلیون ها نفر بستگی دارد جای بسی تامل و بررسی دارد. نیم نگاهی به برخی موضعگیری ها بواقع آدمی را به ضرورت یك چاره جویی مسئولانه  و اقدامی پیشگیرانه جدی از جانب مسئولین ذیربط در دولت آقای روحانی رهمنون میكند.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پس از وقوع زلزله كرمانشاه در مورد تهدید زلزله در تهران خاطرنشان میكند كه طبق نظر كارشناسان شهر تهران روی گسل زلزله قرار دارد و شواهد نشان می‌دهد که این شهر هر 150 سال یک بار یک زلزله 7 ریشتری را تجربه کرده است.

وی همچنین با یادآوری اینكه از آخرین زلزله تهران بیش از 185 سال گذشته است, گفت وقوع زلزله در استان کرمانشاه، ضرورت آمادگی مدیریت بحران به ویژه در شهر تهران را دو چندان کرده است. در یك اظهار نظر دیگر اسماعیل نجار رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران, میزان آمادگی تهران در برابر زلزله ای بزرگ را ناچیز خواند و گفت:” وقوع زلزله در تهران امنیت ملی ایران را به مخاطره می اندازد.“ وی همچنین یادآور میشود كه:” میزان آمادگی پایتخت در برابر زلزله منفی است و عمده علت آن به نبود طرح جامع و به روز مدیریت بحران باز می گردد.“

همچنین علی بیت اللهی  دبیر کارگروه ملی دراین زمینه گفته است: ” اگر زلزله ای به بزرگی زلزله کرمانشاه در تهران رخ دهد, ۲۰۰ هزار ساختمان تخریب کامل و ریزش خواهند داشت و ریزش این تعداد ساختمان به طور قطع یک میلیون کشته و مصدوم خواهد داشت و اگر مخاطرات ثانوی زلزله از جمله انفجارها را حساب کنیم این رقم بزرگ تر خواهدشد، که این یک فاجعه است“. وی  همچنین انفجار گاز را یکی  از مخاطرات جدی پس از وقوع زلزله در تهران میداند وی علاوه بر این، وجود  پالایشگاه تهران را از چالش های جنوب پایتخت در زمان زلزله دانست. از سوی دیگر بنا به پیش‌بینی های محققان در زلزله محتمل در تهران، حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب خواهد ‌شد،كه بنا به برآوردی كه  محققان ژاپنی در سال ۲۰۰۰  بعمل آورده اند میزان تلفات انسانی ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار نفر محاسبه شده است.

اكنون با نیم نگاهی هر چند ناقص و مختصر كه به مخاطرات چنین روندی می اندازیم بیش از گذشته ما را در مقابل یك مسئولیت عظیم قرار میدهد كه  هشدار داده شود كه جان شاید میلیون ها نفر از مردم در دست مسئولین و در راس آنها دولت آقای روحانی است كه اهرم های قدرت را در این كشور بدست دارند تا  بدور از هر منفعت طلبی جریانی و بحران آفرینی های سیاسی  چاره ای اساسی و پیش بینی های جدی برای مقابله با شرایط بحرانی صورت دهند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here