انتخاب نیوز به نقل از آناتولی- مسجد السنه شهر مارسی فرانسه با حکم دادگاه اداری این شهر برای مدت 6 ماه بسته شد.

دادگاه اداری مارسی فرانسه درخواست پیر دارتوت, استاندار منطقه مبنی بر تعطیلی مسجد السنّه به مدت 6 ماه را پذیرفت و با صدور حکمی, خادم این مسجد را متهم به تشویق به ایدئولوژی افراطی, تبعیض نژادی و خشونت کرد.

به گزارش رسانه های خبری فرانسه به نقل از فیلیپ پرولیر, وکیل انجمن مسجد السنّه اتهامات وارده مربوط به خطبه های نماز جمعه ای است که در سال 2013 ایراد شده و حکم صادره نیز تعجب آور است.

گفتنی است وضعیت فوق العاده پس از حمله تروریستی 13 نوامبر 2015 در پاریس که منجر به مرگ 130 نفر شد, یکم نوامبر جاری به پایان رسید. به نظر می رسد قانون مبارزه با تروریسم که پس از وضعیت فوق العاده اجرایی شد به حالت دائمی درآید. با انتقال مسئولیت های مقامات قضایی به استانداری ها بستن مساجد تسهیل یافته است.

در حالیکه 19 مسجد در چارچوب وضعیت فوق العاده مسدود شده است هیچ کنیسه یا کلیسایی بسته نشده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here