بعد از خوردن غذا بیل گیتس 5 دلار به عنوان انعام به پیشخدمت داد.

 پیشخدمت ناراحت شد.

بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد و سوال کرد : چه اتفاقی افتاده؟

پیشخدمت : من متعجب شدم بخاطر اینکه در میز کناری پسر شما 50 دلار به من انعام داد در درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین هستید فقط 5دلار انعام می دهید !

گیتس خندید و جواب معنا داری گفت :او پسر پولدار ترین مرد روی زمین است و من پسر یک نجار ساده ام.

(هیچ وقت گذشته ات را فراموش نکن . او بهترین معلم توست)

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here