عضو شورای شهر تهران گفت: در سال ۹۰ بیش از ۳۳ هزار پروانه ساخت صادر و این موضوع باعث روند صعودی افزایش جمعیت شهر تهران شد.

محمد سالاری عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سی‌امین جلسه شورای شهر تهران درباره گزارش ماموریت‌ها و رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری اظهار کرد: مهم‌ترین ماموریت حوزه شهرسازی و معماری پیگیری و نظارت جهت تحقق برنامه ها و طرح های شهری است. طرح‌های توسعه شهری شامل طرح های تفضیلی،‌ جامع و برنامه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی است که مورد سوم در تحقق ‌پذیری ارتقای کیفیت زندگی بسیار موثر است. متاسفانه در طول مدیریت پیشین به این برنامه ها و طرح‌ها رسیدگی نشده است.

وی در جلسه امروز با اشاره به کلیات این طرح‌ها گفت: هر طرحی تکالیفی را ایجاد می‌کند و مشکلی که باعث شده به اهداف نرسیم، پرداختن به تکالیف است.

سالاری افزود: تکالیفی که در طرح جامع ایجاد شده و به آن‌ها نپرداختیم شامل هویت‌بخشی به کالبد شهر با تاکید بر کالبد محلی، تاسیس نهاد دائمی مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه شهری، تهیه شناسنامه باغ‌ها و امثال این‌ها است.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: باید به سمت مدیریت یکپارچه حریم شهری حرکت کنیم، اما متاسفانه هر شهری به صورت مجزا مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به طرح شناسایی دقیق نقشه‌های گسل‌ها گفت: این در دولت فعلی انجام شده است.

سالاری خاطرنشان کرد: در طرح تفصیلی باید اتفاقاتی رخ می‌داد، از جمله ایجاد ضوابط و مقررات شفاف برای ساخت و ساز، پاسخگویی به صاحبان اراضی، افزایش کیفیت زندگی شهری اما متاسفانه هیچ یک محقق نشده است.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: شهرداری نباید مجوز پروژه‌ها را به نام تجاری صادر کند، بلکه باید با توجه به نیازسنجی و پیوست‌های ترافیکی و زیست محیطی نوع کاربری و بهره‌برداری هم مشخص شود. لذا از حجت معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران خواهشمندم در این باره به این امور بپردازد.

وی به برخی از عوامل عدم تحقق پذیری طرح جامع پرداخت و گفت: طرح جامع و طرح تفصیلی مغایرت‌های زیادی با هم دارند به عنوان مثال بافت ناپایدار از جمله مغایرت‌های این دو طرح است، در طرح تفصیلی گفته شده ملکی که در بافت ناپایدار باشد مجوز ساخت یک طبقه اضافه به آن داده می‌شود، در صورتی که در طرح جامع به این موضوع اشاره‌ای نشده است. یکی دیگر از این عوامل در فاصله زمانی صدور این دو طرح است.

سالاری افزود: تا سال 88 کمتر از 13 هزار پروانه ساخت در سال صادر می‌شد و تا سال 91 قرار بر ابلاغ طرح تفصیلی شد. در طرح تفصیلی تعداد طبقات کاهش می‌یافت، از این جهت شاهد این هستیم که در سال 90 بیش از 33 هزار پروانه ساخت صادر شد و باعث روند صعودی افزایش جمعیت شد، همچنین در طرح هشت بندی احمدی‌نژاد یک طبقه به ساختمان‌ها اضافه شد که باعث افزایش 18 درصدی جمعیت شد.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه گفت: میزان کاربری‌های غیر مسکونی به علت منافعی که به همراه دارد، افزایش یافته و باید به این موضوع رسیدگی شود.

شوراهای معماری جایی در قانون ندارند

وی خاطرنشان کرد: شوراهای معماری جایی در قانون ندارند و شهرداران در دوره های پیشین بنا به نیاز شوراهای معماری را فعال کردند.در این دوره با توجه به سیاست شفاف‌سازی، شوراهای معماری باید منحل شوند. وجود این شوراها نشان دهنده سلیقه‌ای بودن تصمیم‌گیری‌ها است.

سالاری در ارتباط با منطقه 22 اظهار کرد: طبق طرح تفصیلی جمعیت این منطقه تا 500 هزار نفر پیش‌بینی شده است،اما هم اینک 275 هزار سکونت شکل گرفته. چرا که سرانه‌های خدماتی در نظر گرفته نشده است و مشکل این منطقه سرانه‌های حمل و نقل و آموزشی است.

عضو شورای شهر تهران گفت: بیش از 2 میلیون نفر در بافت ناپایدار شهری زندگی می‌کنند. 5900 کمبود فضا داریم. پیش بینی شده این کمبود از فضای پادگان‌ها جبران شود تا بتوانیم کمبودهای محله‌ای را جبران کنیم.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه 5300 هکتار اراضی ذخیره توسعه در نظر گرفته شده است، گفت: قسمت قابل توجهی از این اراضی ساخت و ساز شده است و باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

سالاری گفت: تعطیلی کمیته‌های نما شایعه‌ای بیش نیست، حتی باید این کمیته ها ارتقا یابند.

وی افزود: مهم‌ترین رویکرد شهرداری و شورا پیگیری تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه است. هوشمندسازی مجموعه تصمیم‌گیری‌ها یکی از مطالبات جدی ما است که مدیریت شهری گذشته نیز کارهای ارزشمندی در این راستا انجام داده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: ستاد حوزه شهرسازی و معماری باید تعدیل نیرو شود، اما شاهد این هستیم که این نیروها چند برابر شده‌اند.

در ادامه جلسه آرمین عضو شورای شهر تهران در خطاب به سالاری گفت: هدف از تشکیل جلسات شورای شهر ارائه اولویت ها و اهداف تخصصی است.

وی افزود: وضع موجود در تهران را همه به خوبی می‌دانیم و فلسفه تشکیل این جلسات همین اولویت‌ها و اهداف است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here