علی مطهری گفت: وجود مواد رادیواکتیو در خون آیت الله هاشمی را پیگیری کردم, به من گفتند مواد رادیواکتیو در بدن آیت الله هاشمی در حدی نبوده که باعث فوت شود.

علی مطهری , نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید وجود مواد رادیواکتیو در بدن مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: من آن زمان شنیده بودم که در آزمایش ها خونی که از آیت الله هاشمی گرفته بودند مواد رادیواکتیو وجود داشت و ممکن است علت فوت این باشد. این مطلب را از سوی خانواده آیت الله هاشمی شنیده بودم که باعث شد این موضوع را پیگیری کنم.

او تصریح کرد: وقتی این موضوع را پیگیری کردم و از مسئولان امر پرسیدم به من گفتند که مواد رادیواکتیو در حدی نبوده که باعث فوت آیت الله شود. او به این سوال که از چه کسی این موضوع را پیگیری کرده است پاسخ نداد.

مطهری با تاکید بر اینکه پیگیری این مساله از طریق شخصیت حقیقی من بوده است و از طرف مجلس ماموریتی در این باره نداشتم گفت: من از طریق هیات رئیسه مجلس یا از طریق کمیسیون خاص مامور پیگیری این پرونده نبودم و وقتی از خانواده آیت الله هاشمی شنیدم, این موضوع را خودم شخصا پیگیری کردم.

منبع: اعتمادآنلاین

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here