وزیر امور خارجه , منافع ایران را در گرو منطقه ای قدرتمند, پیشرفته و با ثبات اعلام کرد.

محمد جواد ظریف روز گذشته در نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی که در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد, اظهار کرد: ایران به عنوان تمدنی کهن تاریخ ساز است, بازخوانی تحولات مرتبط با تحولات بین المللی به ویژه ۲۰۰ ساله اخیر که بازتاب آن در زندگی امروز هم وجود دارد امری مهم است.

وی افزود: ایرانی ها از کهن ترین ایام سهمی مهم در برقراری ارتباط با دولت ها و ملت ها داشته اند و این امر در بستری از روابط تمدنی و فرهنگی استمرار داشته و در قالب رفتارهای دیپلماتیک تا کنون هم ادامه دارد.

ظریف افزود: زندگی امروز ما در گرو فهم دقیق تاریخ گذشته است و ما با فهم تاریخ روابط خارجی به دنبال بهره گیری از آن به منظور ارتباط آنها در گذشته و حال هستیم. باید توجه داشت که مطالعه تاریخ برای ما توقف در گذشته و افتخار صرف به داشته های تمدنی ما نیست؛ تاریخ برای ما باید برای درمان امروز جامعه خود و دیگر جوامع باشد و تاریخ برای درس گرفتن و بهتر زیستن است.

ظریف در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره به نقش موثری ایران در تحولات منطقه از گذشته تا نون اظهار کرد : امروز در موقعیت کنونی نیز ایران کنش گری موثر و موفق در تحولات منطقه دارد. ظریف همچنین تاکید کرد : ایران منافع خود را در گرو منطقه ای قدرتمند , پیشرفته و با ثبات می بیند .

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در بخشی از صحبت های خود در این نشست که تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران نیز حضور داشتند با اشاره به سابقه مقاومت ملت ایران در طول تاریخ تاکید کرد : امیدواریم هیاهو سالاران منطقه ای و بین المللی اندکی از تاریخ مقاومت ایران را مطالعه کنند.

وی با اشاره به جوسازی نادرست و اشتباه برخی از افراد و رسانه ها مبنی بر این که در پی احیای امپراتوری کهن خود و گسترش حوزه ی نفوذاش است , تصریح کرد : این ها گذاره های باطل و بی بنیادی است که فقط برای تنیدن در پروژه ایران هراسی به آن پرداخته می شود.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه داد : ایران بر حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه و استقلال آنها تاکید دارد و منافع خود را در گرو منطقه ای قدرتمند , پیشرفته و باثبات می بینیم.

منبع: ایسنا

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here