به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) ریاض المالکی وزیر امور خارجه این کشور با اشاره به جانبداری آمریکا از ظلم, گفت: موضوع توافق قرن با توجه به تصمیم و اقدامات اخیر آمریکا دیگر عملی نخواهد بود و مربوط به گذشته است.

وی با اشاره به وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان درباره قدس توسط آمریکا همچنین گفت: ایالات متحده حامی ستم و استعمار است. تصمیم مذکور جانبداری از یک اشتباه است .

گفتنی است رسانه ها از برنامه ای گه گفته می شد سال آینده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حل مساله موضوع اسرائیل-فلسطین اعلام خواهد شد, به عنوان “توافق قرن” یاد کرده اند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here