انتخاب نیوز به نقل از آناتولی- رجب طیب اردوغان, رئیس جمهور ترکیه گفت که از تصویب قطعنامه پیشنهادی درباره وضعیت قدس با رای اکثریت غالب در مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کنیم. رجب طیب اردوغان, رئیس جمهور ترکیه با انتشار پیامی در حساب توتیتر خود درباره تصویب شدن قطعنامه پیشنهادی درباره وضعیت قدس با کسب 128 رای مثبت در مقابل 9 رای منفی, گفت:” از تصویب قطعنامه پیشنهادی درباره وضعیت قدس با رای اکثریت غالب در مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کنیم”.

اردوغان همچنین گفت: “منتظریم دولت ترامپ هرچه سریع تر از این تصمیم تأسف بار خود که راگیری در مجمع سازمان ملل غیر حقوقی بودن آن را به صراحت نشان داد, منصرف شود. از تمامی کسانی که از مساله قدس و فلسطین حمایت کرده اند به عنوان خود و ملتم تشکر می کنم”.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here