میانگین مصرف بنزین در استان تهران درحالت عادی ۱۵.۵ میلیون لیتر در مدت زمان ۲۴ ساعت است که این میزان در ۱۲ ساعت گذشته به ۱۵ میلیون لیتر رسیده و ۲ برابر حالت عادی گزارش شده است.

مراجعه مردم به جایگاههای عرضه سوخت در نقاط مختلف تهران ادامه دارد و به صورت مستمر با تردد نفتکش های تانکری به جایگاهها سوخت رسانی می شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here