معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان: درباره سیستم های دفاعی هیچ مذاکره ای با هیچ کسی نداریم. سید عباس عراقچی در دومین و آخرین روز حضور در پاریس برای برگزاری چهارمین دور گفت و گوهای سیاسی ایران و فرانسه در گفت وگویی اظهار کرد: امنیت ملی مهمترین موضوع برای ماست و هیچ جای مذاکره و بحثی دراینباره وجود ندارد.

وی افزود: نگرانی ها درباره مسائل منطقه طبیعی است و ما در این باره مواضع کشورمان را تشریح می کنیم اما موضوع تسلیحات دفاعی, برنامه های موشکی و دفاعی ما به هیچ وجه موضوع هیچ گونه مذاکره و بحثی نیست و این را خیلی صریح به طرف های فرانسوی هم گفتیم.

وی هم چنین از سفر قریب الوقوع وزیرامور خارجه فرانسه به ایران خبر داد و گفت: سفر لودریان به زودی و در آینده نزدیک انجام می شود و تاریخ این سفر از طریق مجاری دیپلماتیک در حال تنظیم است.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه همچنین درباره برنامه هایش در چهارمین دور گفت وگوهای سیاسی ایران و فرانسه افزود: دیروز چهارشنبه چهارمین دور این گفت وگوها که به ابتکار دو رئیس جمهور از دو سال پیش آغاز شده است و هر شش ماه یکبار در تهران و پاریس برگزار می شود, بین بنده و دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه برگزار شد.

وی تاکید کرد: ما موضوعات متنوعی از جمله روابط دوجانبه در زمینه های اقتصادی, فرهنگی و سیاسی و همچنین بحث های منطقه ای را بررسی کردیم و در مجموع تبادل نظر و رایزنی خوبی داشتیم.

وی با بیان این که «مواضع ایران و فرانسه در موضوع برجام خیلی بهم نزدیک است», افزود: در این دور از گفت وگوها همچنین درباره مسائل بین المللی به ویژه بحث برجام و سیاست هایی که دولت آمریکا دارد, رایزنی های خوبی انجام گرفت و همفکری های خوبی شد.

عراقچی همچنین درباره حضورش در موسسه فرانسوی روابط بین الملل گفت: در این موسسه مطالعاتی, محور بحث برجام, نحوه رفتار آمریکا در برجام, نحوه اجرایی شدن برجام و اهداف این توافق بود که بحث خوب و مفصلی صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: ما همچنین درباره نوع ماهیت توافق برجام بحث های خوبی داشتیم و سئوالات زیادی درباره این توافق و مسائل منطقه ای پرسیده شد و ما هم سیاست های ایران در منطقه را تشریح کردیم که در مجموع جلسه مفیدی بود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here