بوریس جانسون , وزیرامورخارجه بریتانیا, ازبامداد جمعه درمسکو مذاکرات با همتای روس خود را پیرامون ایران, سوریه وکره شمالی آغازکرد.

این اولین بارطی پنج سال گذشته است که یک مسئول بلندپایه انگلستان به مسکو سفرمی کند. طبق برنامه اعلام شده، موضوعات عمده ای مانند بحران موشکی کره شمالی, برنامه اتمی ایران و آینده سوریه ازمحورهای اصلی مذاکرات جانسون با مقامات دولت روسیه خواهد بود.

دخالت روسیه دراوکراین, ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه, حمایت مسکو ازبشاراسد درجنگ داخلی سوریه و اتهامات دخالت روسیه درامورداخلی کشورهای غربی, ازجمله تلاش درنفوذ درانتخابات درکشورهای غربی ازدیگر عوامل سردی روابط میان لندن ومسکو درسال های اخیر بوده است. درآستانه آغازمذاکرات دوطرف, سرگئی لاورف وزیرامورخارجه روسیه اعلام داشت که دولت مسکو برای گفت وگوهای دیپلماتیک براساس برابری با انگلستان آماده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here