انتخاب نیوز- در جلسه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل، فرانسه مجددا بر مواضع قبلی خود در رابطه با برنامه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، پافشاری كرد. نمایندگی فرانسه در سازمان ملل در توئیتر خود نوشت: فرانسه در مورد عدم تكثیر تسلیحات كشتار جمعی و ایران، دو موضوع مجزا را برجسته كرد: اول: توافق اتمی( برجام) در مورد برنامه اتمی ایران یك موفقیتی است كه ما باید آنرا حفظ كنیم. دوم: برنامه بالستیك ایران باعث نگرانی و دامن زدن به بی ثباتی در منطقه میباشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here