انتخاب نیوز به نقل از رویترز- شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به اتفاق آرا تحریم های جدیدی علیه كره شمالی اعمال كرد.

این اقدام بدنبال آخرین آزمایش موشك بالستیك قاره پیما توسط كره شمالی صورت میگیرد. تحلیلگران میگویند تحریم های جدید میتواند تاثیر فوق العاده یی  بر اقتصاد این كشور ایزوله شده بگذارد.  قطعنامه تصویب شده خواهان كاهش 90 درصد از مواد نفتی پالایش شده صادراتی به كره شمالی میباشد و آنرا محدود به 500 هزار بشكه در سال خواهد كرد. سفیر ژاپن در سازمان ملل كه ریاست شورای امنیت در ماه جاری را بعهده دارد گفت قطعنامه با 15 رای مثبت و بدون رای منفی بتصویب رسید. تحلیلگرانی كه قبل از رای شورای امنیت اظهار نظر كردند گفتند تحریم های جدید میتواند تاثیرات عمده یی بر اقتصاد كرده شمالی داشته باشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here