بهرام قاسمی بامداد جمعه در واکنش به ادعای وزیر امور خارجه بحرین که برای خوشایند حاکمان آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی, مسئله قدس را مسئله ای فرعی خوانده بود, اظهار داشت: جای بسی تأسف است کشوری عربی و اسلامی هفت دهه زخم کهنه بر پیکر مجروح جهان اسلام را مسئله ای فرعی بنامد و چنین نابخردانه هنوز از شناخت ساده ترین موضوعات جهانی ناتوان باشد و بدین گونه با بیان سخنان سخیف و بی پایه حیثیت کشور و مردم خود را در معرض دید همگان به حراج نهد.

قاسمی تأکید کرد: به رغم همه توطئه ها و دسیسه های پیچیده و تولید و بازتولید بحران ها و تهدیدات ساختگی از سوی محور آمریکا ــ صهیونیسم, فلسطین همچنان و تا آزادی کامل مسئله اول جهان اسلام و پاره تن آن است و هیچ فرد, کشور و موضوعی نمی تواند اذهان امت اسلامی را از این مسئله خطیر منحرف کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای جدید وزیر امور خارجه بحرین درباره مسئله فلسطین گفت: به رغم همه توطئه ها, دسیسه ها و تولید بحران های ساختگی, فلسطین تا آزادی کامل مسئله اول جهان اسلام باقی خواهد ماند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here