محمد عبداللهی

حجت الاسلام  حسن روحانی رئیس جمهور كشورمان در نخستین اجلاس گزارش حقوق شهروندی بیاناتی فرمود كه باید به حق بر روی آن تامل كرد و امیدوار بود كه  در جهت تحقق این خواسته ها كه در گفته های وی به خوبی نمایان بود،  حركت نمود.

 ایشان در چند جمله  در پهنه حقوق شهروندی ، به عبارت دیگر ”رعایت آزادی های مدنی“ آنچه باید باشد را  و همچنین آنچه  اكنون هست را بخوبی بازگو كردند.

 روحانی گفت : ” …(حقوق شهروندی) همه ما باید اجراش رو دنبال كنیم, همه اعتراض كنید, اگر در یك اداره  ما اجرا نمیشه حقوق شهروندی, فضای مجازی به میدان بیایید, موبایلها به میدان بیایید, جوانها به میدان بیایید, بگید، اعتراض كنید و جامعه ما رو به سمت استاندارد شدن و به سمت حقوق شهروندی بكشانید…همه ما شهروندیم, شاه نمی خواهیم, قانون می خواهیم, هر كس در این كشور هر مسئولیتی داره, بالاتر از قانون نیست … هیچكس حتی پیغمبر اسلام هم بالاتر از قانون نیست ….ما انقلاب كردیم كه هیچكس بالاتر از قانون نباشه, همه باید مطیع قانون باشند…“

این سخنان را باید بدور از هر گونه پیشداوری به فال نیك گرفت و بر آن تاكید كرد و اصرار كرد و مطلقا نباید عطف به گذشته كه گویا در نطق های انتخاباتی وعده های داده شده ولی اجرا نشده،تبیین نمود. بایستی همین را از دولت و از تمامی ارگانهای دست اندركار خواست و كمك نمود تا اجرا شود و بهیچوجه نباید استناد به گذشته كرد بلكه با هم افزایی خواستار اجرای این منویات شد  و به حمایت از آن برخاست.

 آقای روحانی در جای دیگر از همین سخنرانی میگوید: ”… اما در عین حال ما یك فضای امنیتی نمی خواهیم… رها كنیم، دست برداریم, آزاد بگذاریم مردم را, نمی شود.  آن دوره گذشت, والله گذشت…  مردم از ما جلوترند مردم یك قدم از ما جلوترند جوانهای ما دانشجوهای ما، بگذاریم فضای دانشگاه آزاد باشد…“

این البته فقط یك موضوع منتزع از شرایطی كه اكنون در جامعه با آن مواجه هستیم نیست بلكه  نفس اینكه این كلام برای احقاق حقوق شهروندی  از جانب آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور یعنی عالیترین مقام اجرایی كشور و مسئول اجرای قانون اساسی بیان میشود، نشان دهنده این است كه مسئله مبرم و روز مردم و جامعه ایران است.

 كما اینكه می بینیم در مباحثات و مناظرات در جریان بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه ها نیز به این مسئله پرداخته شد. لذا اهمیت آن بویژه در شرایط كنونی بسیار قابل توجه است و بدین سبب لزوم توجه به آن و سمت گیری های درست در همین راستا و تلاش برای محقق كردن آن و برداشتن قدم های عملی برای آن، بواقع ضروری ترین  و جدی ترین قدم  میباشد. این امر مهم تا آنجا حیاتی است كه وقتی صحبت از شرایط بد اقتصادی  و وجود معضلاتی مانند ركود و بیكاری و تورم و مسائل منبعث از آن میشود ، در قدم نخست راه حل این مشكلات را از نوع  تصمیم گیری هایی از جنس و سنخ راه حل های  اقتصادی به ذهن میزند، ولی باید به این حقیقت اذعان كرد كه قبل از مسائل اقتصادی و هرگونه اقدام عملی در رفع موانع و مشكلات در این پهنه، آنچیزی كه بسیار ضروری تر و حیاتی تر مینماید، بواقع  همین مسئله احقاق حقوق شهروندی و پاسخ به مسئله آزادی هاست كه آقای روحانی در این اجلاس به آن اشاره كرده است.

 آقای روحانی در قسمت دیگری از صحبت های خود درهمین اجلاسیه میگوید: ” اساسا برای چه ما انقلاب كردیم؟ انقلاب برای چه بود؟ انقلاب مشروطه برای چه بود؟ در طول این 110 سال این همه مبارزات برای چه بود؟ اگر در یك كلمه بخواهیم خلاصه كنیم اینكه مردم میخواستند به حقوقشان برسند, حقوق مادی شان, حقوق معنوی شان , حقوق اجتماعی شان, حقوق فردی شان میخواستند به حق شان برسند یك كلمه بیشتر نیست, چرا مردم انقلاب كردند؟ مردم انقلاب كردند كه به حق شان برسند. چرا در انتخابات شركت می كنند؟ برای اینكه به حق شان برسند“ .

بواقع بیش از این و با این صراحت نمی توان ضروری ترین خواست مردم را به زبان آورد و راه حل نشان داد. بنابراین لازم است كه بر این مسئله  تاكید كرد كه در صورتیكه  دولت به این سخنان جامه عمل بپوشاند و در جریان عمل سیاست هایی همسو با این سخنان اتخاذ كند و مردم نیز در عمل مشاهده كنند كه دولت خواستار تحقق چنین اهدافی است قطعا راه برای حل و فصل بسیاری مشكلات كنونی گریبانگیر كشور  باز خواهد شد.

 این یك باور و اعتقادی است كه اگر آقای روحانی بواقع در پی تحقق آن  قدم های عملی بر دارد نا خودآگاه با ایجاد حركت های نوین در بستر جامعه، نیرویی عظیم به یاری دولت خواهد آمد و بسیاری سد ها و موانع از سر راه دولت برای برداشتن قدم هایی بلند به كناری خواهد رفت  و راهگشایی در جهت حل مشكلات رخ خواهد نمود. در اینصورت مردم بالاترین و بیشترین پشتیبانی را نسبت به  دولت دوازدهم فراهم خواهند كرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here