دو فوریت طرح اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی یکشنبه با دو فوریت طرح اعلام بیت المقدس به عنوان “پایتخت همیشگی کشور فلسطین” موافقت کردند. دو فوریت این طرح با 187رأی موافق, 15 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در این جلسه به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری “خانه ملت”, این طرح در قالب الحاق یک تبصره به ماده یک “قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین” ارائه شده و طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, طرح های دو فوریتی 48 ساعت پس از تصویب دو فوریت, در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت.

در این تبصره الحاقی آمده است: بیت المقدس پایتخت همیشگی کشور فلسطین خواهد بود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here