انتخاب نیوز به نقل از رویترز- پائولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه گفت به مجلس پیشنهاد می دهد که انتقال برخی نیروهای ایتالیا که در عراق مستقر هستند برای مبارزه با قاچاق چیان و تروریزم به نیجر اعزام شوند.

جنتیلونی گفت نیروی 1400نفری ایتالیا در عراق ممکن است حالا بدنبال پیروزیها علیه داعش کاهش یابد و در عوض در ناحیه ساحل آفریقای غربی مستقر شوند.

وی که در کشتی سوفیا مربوط به اتحادیه اروپا سفر می کرد که ماموریتش مقابله با قاچاقچیان در مدیترانه است گفت ما باید به کار ادامه دهیم و توجه و انرژی هایمان را روی تهدید قاچاقچیان و تروریسم بگذاریم.

جنتیلونی گفت به همین خاطر ما بخشی از نیروهایمان را از عراق طی ماههای آتی به نیجر اعزام می کنیم این پیشنهادی است که دولت به پارلمان می دهد.

به گزارش روزنامه ایل فاتو در روز یکشنبه اعزام یک نیروی  ایتالیایی حداقل 470نفری به پرزیدنت ماکرون تعهد داده شده است که به نیروی جی5ساحل در آفریقای غربی بپیوندند. نیروی جی5 ساحل شامل ارتشهای مالی, موریتانی, نیجر, بورکینافاسو و چاد می شود که در اکتبر برای مقابله با جنگجویان اسلامگرا تشکیل شده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here