انتخاب نیوز به نقل از رویترز- وزارت کشور مصر طی اطلاعیه یی گفت نیروهای امنیتی مصر روز یکشنبه 9نفر جنگجوی مظنون را طی یک تیراندازی در استان شرقیه در کنار دلتای نیل کشتند.

وزارت کشور مصر گفت نیروهای امنیتی اطلاعاتی کسب کرده بودند مبنی بر اینکه جنگجویان از یک مزرعه در شرقیه بعنوان یک پنهانگاه استفاده می کردند و در آنجا تعلیم دیده بودند تا در سینا دست به حملات بزنند. نیروهای امنیتی در حمله به این مزرعه از تیراندازیها متعجب شدند و پاسخ دادند که 9نفرشان کشته شد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here