صبح دیروز تجمعی اعتراضی از سوی برخی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری و گله‌مندان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در میدان شهدای مشهد برگزار شد.

انتخاب نيوز- در این تجمع برخی از شعار دهندگان پیکان انتقادات را به سمت دولت نشانه رفتند و خواستار بهبود وضع معیشتی خود شدند.

در این میان وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین، ثامن الحجج و میزان و همچنین سهامداران پدیده نیز باعث شد که شاکی های به این موسسات و بنگاهها نیز به اعتراض کنندگان بپیوندند.

نهایتا این تجمع حوالی ظهر با مداخله پلیس مواجه شد و پایان یافت.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here