الیاس حضرتی نماینده مردم تهران،در مورد برخی تجمعات پراکنده در شهرهای مختلف در توئیتر خود نوشت: «چرایی وقوع اتفاقاتی نظیر آنچه در برخی …

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران،در مورد برخی تجمعات پراکنده در شهرهای مختلف در توئیتر خود نوشت: «چرایی وقوع اتفاقاتی نظیر آنچه در برخی شهرها رخ داده نیازی به تحلیل پیچیده و امنیتی و چند مجهولی ندارد. کافی است ما مسئولین کمی در کوچه پس کوچه های شهرمان بگردیم و با حضور در بین مردم، دردهایشان را ببینیم و حرف‌هایشان را بشنویم».

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here