ناآرامی های اخیر در شهرهای مختلف ایران قیمت نفت خام را در بازار جهانی افزایش داده است. روز گذشته قیمت نفت خام به بالاترین حد خود از ماه های میانی سال ۲۰۱۵ تاکنون رسید.

 قیمت هر بشکه نفت خام (۱۵۹ لیتر) از نوع نفت سبک در غرب تگزاس “وست تگزاس اینترمیدیت (WTI)” که به عنوان شاخص برای قیمت گذاری نفت در بازارهای جهانی استفاده می شود, به ۶۱ دلار و ۵۰ سنت رسید.

این بالاترین قیمت این نوع نفت در بازار جهانی از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ تا کنون است. صبح همین روز قیمت هر بشکه نفت خام ۶۱ دلار و ۳۵ سنت بود که به نسبت روز گذشته افزایشی ۹۸ سنتی را نشان می داد.

قیمت هربشکه نفت خام از نوع برنت در دریای شمال که یکی از مهم ترین شاخص های قیمت گذاری نفت خام در بازار بین المللی است, در همین روز به ۶۷ دلار و ۶۲ سنت رسید که بالاترین قیمت نفت از ماه مه سال ۲۰۱۵ تاکنون بود.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت در همین روز ابتدا ۶۷ دلار و ۵۳ سنت بود که به نسبت روز گذشته افزایشی ۹۶ سنتی را نشان می داد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here