با تایید برجام, نمایندگان اقتصاد آلمان روابط خود را با ایران توسعه دادند. اما بسیاری از انتظارها برآورده نشدند و اقتصاد آلمان نگران کاهش دوباره روابط خود با ایران است.

اسفندیار باتمانقلیچ, موسس مجمع تجارت اروپا-ایران بر این نظر است که یاس و سرخوردگی به خاطر نبود موقعیت شغلی و نگرانی از آینده جوانان ایرانی را به خیابان ها کشانده است.

موسس مجمع تجارت اروپا-ایران می گوید فعالیت هم زمان در دو یا سه شغل پدیده نادری در میان ایرانیان نیست. او می گوید سطح بیکاری در میان جوانان کشور بسیار بالاست و صندوق بین المللی پول (IWF) تخمین می زند که در سال های آتی بیکاری در میان جوانان ایرانی به ۱۲ درصد برسد.

در حالی که جوانان ایرانی اکنون چند شب متوالی است که در خیابان ها اعتراض خود را به نمایش می گذارند, اقتصاد آلمان با دقت این فرایند را زیر نظر دارد, زیرا با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روابط اقتصادی میان آلمان و ایران به سرعت افزایش یافت.

این افزایش روابط اقتصادی میان دو کشور که با پایان تحریم ها آغاز شده بود, در حالی است که اعتراضات مردمی, ناآرامی های سیاسی بزرگ ترین خطر برای ادامه و توسعه روابط اقتصادی به حساب می آید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here