در حالی که پنجشنبه اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شده بود اکنون برای تمامی کاربران ثابت و همراه رفع فیلتر شده است. اینستاگرام روی تلفن همراه تمامی کاربران و اپراتورها رفع فیلتر شد.

پنجشنبه اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور تلفن همراه، رفع فیلتر شده بود .

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here