پلیس محلی در شهر لاهه از دستگیری هشت نفر خبرداده که با ورود به محوطه بیرونی سفارت ایران به سوی ساختمان سفارت مواد آتش زا پرتاب کرده اند.یک سخنگوی پلیس در لاهه در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت: «هشت نفر بعد از جمعه به دلیل ارتکاب جرائم مختلف از جمله اغتشاش، برهم زدن نظم عمومی، اقدام برای آتش سوزی عمدی و ورود بدون مجوز به محوطه سفارت دستگیر شده اند»

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here