در سال 2017 خیلی زیاد از هوش مصنوعی حرف زده شده است و تقریبا همه از آن صحبت كردند. اما امسال، سالی خواهد بود كه هوش مصنوعی به شكلی ملموس بر روی زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. و در حالیكه سال 2018 شروع شده است، در زیر مواردی كه هوش مصنوعی میتواند روی زندگی ما انسانها تاثیر بگذارد به اختصار گفته میشود

 • همه یك دستیار مجازی (virtual assistant) خواهند داشت و دستیاران مجازی هوشمند خواهند بود
 • «دستیاران شخصی Personal assistant » مستمرا هوشمندتر میشوند. و در حالیكه دستیاران شخصی ما موضوعات بیشتری در مورد روتین روزانه ما خواهند آموخت، میشود تصور كرد كه به زودی نباید برای آماده كردن شام نگرانی داشت. مثلا هوش مصنوعی من میداند كه من چه غذاهایی را دوست دارم، چه روزهایی دوست دارم در خانه غذا درست كنم و …
 • همه گجت‌های صدای « voice-based gadgets » شما با همدیگر كار خواهند كرد و شاید هم گیج شوند
 • از آنجایی كه دستیاران شخصی بر مبنای صدا محبوب شده اند، ما شاهد این خواهیم بود كه تكنولوژی صدا در سریالی از تجهیزات از لامپ تا تلویزیون تا اتومبیل و … به كار برده شود. بسیاری از مردم بعد از این كه یك گجت صدا را به كار بردند حالا شروع به این كرده اند كه «بلندگوهای هوشمند smart speakers » را در تمام خانه كار بگذارند. نتیجه این خواهد شد كه در سال 2018 درصد بالایی از كاربران دستیاران خصوصی، دسترسی همیشگی به چندین دستیار همزمان خواهند داشت و اغلب هم روی پلاتفرم های متفاوت كار میكنند. و وقتی همه آنها با هم روشن باشند و همه با هم دستورالعملی را كه با صدا داده میشود بشنوند، نتیجه حتما یك فاجعه خواهد شد.
 • شناسایی صورت، كردیت كارت جدید خواهد بود
 • به واسطة هوش مصنوعی، صورت، كردیت كارت جدید، گواهینامه رانندگی جدید و «خط های قیمت بر روی كالاها barcode» خواهد بود. از هم اكنون شناسایی چهره دارد امنیت را دگرگون میكند.
 • رییس شما شروع به صحبت در مورد هوش مصنوعی خواهد كرد.
 • از آنجاییكه هوش مصنوعی به موسسات رفته اند، همه از مدیران عامل تا رهبران بیزینس تا مدیران متوسط تا كاركنان معمولی نیاز دارند كه ترمهای مربوط به هوش مصنوعی را یاد بگیرند تا بتوانند به ترمینولوژی هوش مصنوعی حرف بزنند. وقتی كه همه كاركنان بلد باشند به زبان هوش مصنوعی حرف بزنند، میتوانند از این تكنولوژی برای بیزینس شان بیشتر بهره بگیرند. هنوز مانده تا نقش هوش مصنوعی در بیزینس و روند كار و كاركنان فهم شود و به كار گرفته شود. اما سال 2018 سالی خواهد بود كه هوش مصنوعی به بیزینس ها خواهد رفت.
 • هوش مصنوعی خبرها و گزارشهای بازار را به طور خاص برای خود شما خواهد نوشت
 • گزارشهای بازار مالی‌ای را در نظر بگیرید كه بنا به درخواست نوشته شوند و نه به طور عام برای همه. بنابراین گزارشهایی كه هوش مصنوعی بنا به تقاضای متقاضی مینویسند چیزی بیش از عملكرد بازار خواهد بود، و به نیازهای خواننده پاسخ خواهد داد. و هوش مصنوعی بنا به نیاز هر نفر، خبرهایی را كه او باید بخواند تعیین خواهد كرد. از هم اكنون اتاق های خبر، هوش مصنوعی را به كار گرفته اند، گرچه كه هنوز در آغاز راه هستند.
 • كامپیوترها بیشتر همدرد (احساس همدردی) خواهند شد
 • پیشرفتهای عملی در هوش مصنوعی، كامپیوترها را بیشتر هوشمند خواهند كرد و كار با كامپیوتر را دگرگون خواهند نمود. وقتی شما سوالی از كامپیوتر بكنید، فقط به شما جوابهای كلیشه ای نخواهد داد، بلكه جوابهایی جامع تر و مطابق با نیازهای شما خواهند داد. طوری كه شما احساس خواهید كرد با موجودی هوشمند سر و كار دارید. در واقع هر چقدر به هوش مصنوعی بیشتر یاد داده شود كه انسانها چگونه فكر میكنند و طرز رفتارشان چیست، كامپیوترها یاد خواهند گرفت كه بیشتر همدرد شوند و این سر آغاز «نوعی از همدردی دیجیتال a form of digital empathy » میباشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here