دولت عربستان از اول ژانویه 5 درصد مالیات افزوده بر روی كلیه كالاها و خدمات اعمال خواهد كرد. این باعث شده كه قیمت برق افزایش یابد. علاوه بر این دولت سوبسیدهای سوخت را كاهش داده كه منجر به دو برابر شدن قیمت  بنزین و سوخت میشود. در نتیجه دولت تدابیری را درنظر گرفته كه فشار بر روی مردم را كاهش دهد.  بنا به این فرمان، دولت كمك های نقدی ویژه ای را در اختیار زیان دیدگان اصلاحات اقتصادی میگذارد. بنا به این دستور به كارمندان نظامی و غیرنظامی دولت از اول ژانویه 2018 پاداش سالیانه پرداخت خواهد شد. علاوه بر این به كارمندان نظامی و غیرنظامی دولت به مدت یك سال ماهیانه یكهزار ریال سعودی پرداخت خواهد شد تا گرانی روی زندگی آنها تاثیر نگذارد. به كلیه بازنشستگان دولتی و نظامی هم به مدت یك سال ماهیانه پنج هزار ریال سعودی پرداخت خواهد شد. به كلیه خانوارهایی كه با خدمات مالی دولت، زندگی شان را میگذرانند، اضافه مستمری داده خواهد شد. ملک سلمان همچنین مقرر کرد که «پاداش» نظامیان «مستقر در مرزهای جنوبی» پنج هزار ریال سعودی باشد. منظور از «نظامیان مستقر در مرزهای جنوبی»، نیروهای نظامی سعودی دخیل در ائتلاف عربی در جنگ یمن است.به علاوه دولت، مالیات اولین مسكن خانوارها را پرداخت خواهد كرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here