مغزتان را به چالش بكشید تا دچار آلزایمر نشوید.

 

به این منظور تمرین های زیر را گاهی انجام دهید:

 

۱. با دست مخالف مسواك و شانه بزنید و بنویسید

 

۲. ساعت را به دست راست ببندید

 

۳. كلمات را وارونه بگویید

 

۴. از مسیر جدیدی به سر كار بروید

 

۵. پاتوق تان را عوض كنید

 

۶. درباره باورهایتان با تردید فكر كنید

 

۷. جملات یك صفحه از كتاب را از آخر به اول بخوانید

 

۸. كار جدیدی بكنید(مثل وصله كردن لباس یا تعمیر رادیو)

 

۹. موبایل را همراه نبرید

 

۱۰. یك یا چند بیت شعر حفظ كنید

 

۱۱. جایی امن عقب عقب یا چشم بسته راه بروید

 

۱۲. حدس های شمارشی متنوع و قابل راستی آزمایی بزنید(مانند این كه از اینجا تا آنجا چند قدم است، در صف چند نفر ایستاده اند، پشت ویترین چند پیراهن وجود دارد و…)

 

۱۳. قبل از پایان فیلم ویدئویی، آن را متوقف كنید و درباره پایانش، تخیل كنید.

 

۱۴. با افرادی كه مدت هاست ندیده اید تماس بگیرید

 

۱۵. رنگ بندی های جدید در لباس تان را امتحان كنید

 

۱۶. جدول حل كنید

 

۱۷. نقاشی یا رنگ آمیزی كنید

 

۱۸. بدون ماشین حساب محاسبه كنید

 

۱۹. چیز تازه ای مانند روش درست كردن یك غذای ساده یاد بگیرید

 

۲۰. آلبوم عكس های قدیمی را ورق بزنید و درباره عكس هایش با كسی صحبت كنید

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here