یك تیم عبارت است از یك نیروی پویا كه چند نفر را برای انجام یك كار یا پروژه مشترك دور هم جمع كرده است اعضای یك تیم درباره دیدگاههای خود بحث می كنند. طراح ها را بررسی می كنند، تصمیم می گیرند و برای رسیدن به هدف كار میكنند. تیم ها زمانی بوجود می آیند كه نیاز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و … افراد مختلف برای رسیدن به یك هدف لازم باشد.

همه تیم های موفق با چند ویژگی اصلی توصیف می شوند: رهبری قوی و تأثیرگذار، تعیین دقیق اهداف، قوانین و دستورات شفاف، توانایی سریع عمل كردن به طوریكه در كمترین زمان دستورات و خواسته ها برآورده شوند، به آزادی و راحتی ارتباط برقرار می شود، مهارت ها و فنون لازم تقویت می شوند تا وظایف محوله تمام و كمال انجام شود .بهترین راه برای شناخت تیم بررسی رفتار داخلی آن است.  برای افزایش كارایی تیم باید تجارب گذشته را مورد بازبینی قرار داد. اگر چه برای رسیدن به این مهم باید مرتباً كارایی و قابلیتهای تیم را بررسی و تعقیب كرد. هر تیم یك واحد پایه كارایی برای بیشتر سازمانهاست. تجربیات موفق تیم ها به خاطر كارهایی كه انجام شده  و چیزهایی كه اعضای تیم ها آموخته اند حایز اهمیت است.

تیم ها باید مسئول و انعطاف پذیر باشند تا بتوانند رویدادها را رقم بزنند و جوابگوی تقاضا باشند .بنابراین یك تیم شامل تعداد كمی از افراد بامهارت های مكمل است كه برای رسیدن به یك هدف مشترك در كارها مشاركت می كنند. بطوریكه در این راه تمامی اعضای گروه خود رادر مقابل یكدیگر و هدف نهایی مسئول می دانند. تیم های موفق می توانند از ۲ تا ۲۲ نفر یا حتی بیشتر تشكیل شوند. اما آنچه از تعداد نفرات تیم مهمتر است شكل تیم، الگو و روح تیم است كه همه اینها نتیجه چگونگی تعیین وظایف اعضای تیم است

وظایفی كه باید بوسیله تیم ها انجام شود اساساً به سه دسته تقسیم بندی می شود:

 1. وظایفتكراری : كه احتیاج به افرادی از تیم دارد كه تمایل دارند نقش ثابتی را در تیم بازی كنند. این وظایف معمولاً راحتتر انجام می شوند و می توانند به طور مستقل و به نحو احسن انجام شوند .
 2. پروژهها : كه احتیاج به افراد خلاق دارد. اصلی ترین مشخصه آن همكاری افراد برای تولید یك محصول جدید است
 3. مدیران: این افراد یك سری خواسته های مشخص و خلاق و همچنین طرح هایی برای انجام كارهای جدید ارائه می كنند.

شناختن تیم

 1. تیم ها زمانی به وجود می آیند كه احتیاج به انجام یك كار برجسته باشد. رسیدن به این هدف انگیزه را می سازد.
 2. داشتن یك دیدگاه مشخص حیاتی است. كه شامل اندازه، مقصد، اهداف، مهارت ها، راه و روش و پاسخگویی برای كارایی موفق است
 3. سازمانها به تیم ها و زیر تیم ها تقسیم می شوند. كه نحوه ارتباط و سلسله مراتب بین آنها منجر به برآورده شدن هدف نهایی می شود .
 4. در این سلسله مراتب بالاترین تیم )تیم رهبری( پیچیده ترین و مشكل ترین ساختار را دارد. بنابراین باید لایق ترین افراد در این تیم قرار گیرند
 5. تعهد گروهی به تعهد فردی در تیم اولویت دارد. كه در نهایت منجر به موفقیت گروهی و فردی میشود
 6. را ساخته اند و از آن – » تیم های واقعی « سازمانهایی كه كارایی بالایی دارند به احتمال قریب به یقین استفاده میكنند
 7. نحوه ارتباط تیم ها با یكدیگر در كارایی آنها ارتباط مستقیم دارد
 8. كارایی و آموزش دو بخش جدایی ناپذیر از هم هستند و بر یكدیگر تأثیرگذارند. بدون آموزش صحیح و مستمر رسیدن به بهترین سطح كارایی دست نیافتنی است
 9. رهبران سازمان می توانند كارایی تیم را با ایجاد فرهنگ افزایش بهره وری به بهترین سطح برسانند به طوریكه همه اعضای تیم سعی در بهبود راندمان تیم داشته و روی آن كار كنند. بهترین راه ارتقا فرهنگ كارآموزش است
 10. در یك تیم انسجام گروهی وجود دارد

 پنج تیمی كه هر سازمان نیاز دارد

كار تیمی، تیم های كاری موفق و ساختن تیم در سازمانها از موضوع های داغ مورد بحث روز هستند.

تیم های موفق و كار تیمی اهداف استراتژیك شما را برآورده می سازند. كار تیمی موفق سبب افزایش توان انجام كار هر كدام از اعضاء تیم می شود و به شما كمك می كند بهتر اهداف خود برسید .اگر شما یك تیم كاری دارید كه اكنون فعال است، ابتدا باید مشخص كنید سازمان شما به چه فعالیتهای تیمی احتیاج دارد و از كدامیك از آنها می تواند پشتیبانی كند. تیم ها به منابع و به خصوص زمان نیاز دارند.

راندمان تیم شما زمانی در اوج است كه یك گروه از افراد مختلف در آن بتوانند با یكدیگر مشاركت كنند . تعداد تیم ها را محدود كنید تا میزان مشاركت اعضاء را افزایش دهید . تیم ها زمانی را برای شركت در جلسات منظم قرار دهند . شما احتیاج به اهداف دوره ای دارید، كه باید برای هر تیم تعریف شود . از هر جلسه خلاصه و نتایج یادداشت شده و اجرا شوند . تیم ها با اضافه كردن اعضاء جدید جاودانه می شوند.  هر سازمان به پنج تیم كاری نیاز دارد.

 تیم رهبری

معمولاً مسئول یا سرپرست قسمت هستند. تیم رهبری گروهی كه باید با همكاری یكدیگر سازمان شما را رهبری كنند. تیم رهبری مسئول اهداف استراتژیك سازمان شماست. تیم رهبری نقشه می ریزد، اهداف را تعیین می كند، رهنمودها را فراهم می كند و سازمان را مدیریت می كند .تیم محرك این تیم در سازمان های مختلف نام های مختلفی دارد. این تیم طرح هایی را ارائه می كند و فعالیتهایی را انجام می دهد تا در اعضاء شوق و انگیزه مثبت ایجاد كند. وظایف این تیم می تواند شامل تهیه ناهار، برنامه ریزی برای سفرهای تفریحی و غیره باشد. این تیم می تواند وقایع مهم و مثبت سازمان را جشن بگیرد، یا برای روهای بیاد ماندنی، اعیاد یا تولد افراد تبریكاتی در نظر بگیرد یا برای آنها جشن بگیرد. این تیم می تواند اسپانسر یك تیم ورزشی شود. این تیم حتی می تواند برنامه های تفریحی و سرگرمی برای دلگرمی پرسنل را فراهم می كند.

تیم ایمنی و بهداشت

این تیم مراقب ایمنی و بهداشت افراد در محل كار است. این تیم آموزش های لازم بهداشت و ایمنی را برگزار می كند.جلسات ماهیانه ایمنی بسیار مهم و ضروری است حتی آموزشهایی برای ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط كار می تواند ارائه شود. رعایت بهداشت و پاكیزگی محیط با همكاری اعضاء بسیار اهمیت دارد و باید توسط این تیم پیگیری شود

  تیم رفاه كارمندان

تیم رفاه بر روی سلامتی و اعضاء كار می كند. از آن جمله می توان به ارائه برنامه های پیاده روی، دو و همچنین انجام آزمایشات دوره ای مانند آزمایش خون و فشار خون از جمله فعالیت های این تیم هاست

تیم ارتباط و فرهنگ

این تیم كار می كند تا فرهنگ لازم برای رسیدن به موفقیت سازمان را تعریف و ایجاد كند. این تیم همچنین ارتباط دو طرفه را آموزش می دهد تا مطمئن شود در سازمان شما اعضاء زنجیره دستورات را رعایت می كنند. این تیم می تواند به صورت هفتگی روزنامه تهیه كند، آخرین رخدادهای سازمان را بیان كند. و هر سه ماه در زمینه میزان رضایت افراد تحقیق كند. و مشكلات را پیدا كرده و برای رفع آنها با تیم رهبری مشورت كند و در صورت نیاز پیشنهاد جدید ارائه كند. نكته اینجاست كه این تیم زمانی به اوج موفقیت می رسد، كه دو تیم قبلی كار خود را بدرستی انجام دهند . شاید اگر شما به عنوان مسئول یك سازمان این مقاله را بخوانید بگویید خوب اینكه می شود افزایش هزینه؟!

ولی بدانید كه شما اگر اكنون این تیم ها را ندارید و این اقدامات را برای پرسنل خود انجام نمی دهید.هزینه زیادی برای پرسنل خود می كنید ولی این هزینه آنقدر نیست كه به آنها اجازه دهید با فراغ خاطر و عشق به كار معجزه درونی خود را بروز دهند. این كار اخیراً در چند سازمان انجام شده است. و با وجود مخالفت و مقاومت بعضی از مدیران نتیجه آن افزایش رغبت پرسنل برای شركت در این تیم ها و همینطور افزایش تعهد و میزان مشاركت آنها در رسیدن به اهداف سازمان بوده است. كه همه اینها در نهایت منجر به یك سازمان قوی و رو به رشد است كه پرسنل با پشتكار آن را به سوی موفقیت سوق می دهند .

 

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here