اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته از مشاوران زیادی بهره برده است تا برای تعیین بودجه بلند مدت این نهاد پس از سال ۲۰۲۰ کمک کنند.

تنها دو طرح و برنامه هستند که شامل کاهش بودجه نمی‌شوند: برنامه تبادل دانشجویان اروپایی یا اراسموس و برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی اتحادیه اروپا. پس از خروج بریتانیا در سال آینده میلادی از اتحادیه اروپا بودجه کلی این اتحادیه برای دو برنامه فوق بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد یورو خواهد بود.

بودجه اروپا در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۶۰ میلیارد یورو است. اوتینگر انتظار دارد ۲۷ کشور عضو اتحادیه کمک کنند تا ۱۶ میلیارد دیگر به این بودجه افزوده شود.

برای افزایش بودجه باید مالیات‌ها در برخی از کشورها افزایش پیدا کنند. بزرگ‌ترین کشورهای عضو اتحادیه، آلمان و فرانسه، با این افزایش بودجه مخالفت کرده‌اند. اوتینگر می‌گوید برای کسب این ۱۶ میلیارد یورو لازم است شهروندان کشورهای عضو در روز یک لیوان قهوه کمتر مصرف کنند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با رهبران آلمان و فرانسه اعلام کرد که “اروپا بیش از یک فنجان قهوه در روز ارزش دارد”.

در بخش کشاورزی و دامداری بودجه‌های اتحادیه اروپا با کاهش عمده‌ای روبرو خواهد شد. یارانه‌های بخش کشاورزی برای کمک به شهروندان کشورهای عضو به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. بودجه این صنعت ۴۰ درصد کل بودجه اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. بودجه کشاورزی و کمک‌هایی که به کشورهای فقیر اروپا می شود در مجموع ۷۰ درصد کل بودجه اروپا را شامل می‌شود و به همین دلیل برخی از احزاب و گروه‌ها در کشورهای قدرتمند و بزرگ اروپایی از جمله فرانسه و آلمان انتقادات زیادی نسبت به توزیع بودجه اروپایی دارند.

بودجه اتحادیه در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۵۷.۸۸ میلیارد یورو بود. بخش مهمی از این بودجه به جز صنایع کشاورزی و دامی برای پیشبرد اقتصاد قاره سبز نیز مورد استفاده قرار گرفت. کمیسیون اروپا میزان بودجه سالانه را تعیین می کند و بعد نوبت به پارلمان اروپا می رسد تا این بودجه را تصویب کند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here